SQL Server Veritabanı Yönetiminin Temelleri: Bölüm 1

By | February 6, 2017

Merhabalar,

Bugün sizlere SQL Server da veritabanı yönetiminin temelleri isimli serinin ile yazısında sistem veritabanaları ve kullanıcı veritabanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.
SQL Server’daki veritabanları
Temel olarak SQL Server’da aşağıdaki iki tür veritabanı vardır:

 1. Sistem Veritabanları.
 2. Kullanıcı Veritabanları.

Sistem Veritabanları
Sistem veritabanları, SQL Server yüklendiğinde oluşturulan veritabanlarındandır. Bu veritabanları, SQL Server için çeşitli operasyonel ve yönetim faaliyetleri için kullanılır.
Sistem Veritabanlarının Türleri
SQL Server tarafında görebildiğimiz master , msdb , tempdb ve model isimli dört adet sistem veritabanı vardır. Bunun dışında bir adette gizli ve salt okunur durumda olan resource isimli bir sistem veritabanı daha mevcuttur.Şimdi her bir sistem veritabanını inceleyelim.

Master Veritabanı

 • Bir SQL Server için sistem düzeyinde tüm bilgileri saklar.
 • Master veritabanın dbid ( veritabanı kimliği ) bir ( 1 ) dir.
 • Master veritabanın Simple Recovery Model’a sahiptir.
 • Kritik düzeyde bir veritabanıdır ve yedeklenmesi gerekmektedir.
 • Master veritabanı olmadan SQL Server başlatılamaz.
 • Master ve mastlog, master veritabanının mantıksal dosya adlarıdır.Master.mdf (veri dosyası) ve mastlog.ldf ana veritabanının fiziksel dosyalarıdır.

Master veritabanının fiziksel dosya konumunu görmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.
SELECT name,df.physical_name from master.sys.database_files

Master veritabanı için kullanılabilecek bazı sorgular;

 • Master veritabanı kullanılarak sunucu yapılandırılmasını aşağıdaki query ile sorgulanabilir.

Select * from sys.sysconfigures;

 • Master veritabanı, diğer tüm veritabanları ve konumları hakkında SQL Server’daki bilgileri içerir.Aşağıdaki sorguyu çalıştırarak bu bilgileri görebiliriz.

Select * from sys.sysdatabases; Veya sp_helpdb

 • Master veritabanı, SQL Server’daki oturum açma bilgileri içerir. Aşağıdaki sorguyu çalıştırarak bu bilgileri görebiliriz

Select * from sys.syslogins;

 • Master veritabanı ayrıca SQL Server’daki kullanıcılar hakkında bilgi içerir. Kullanıcı ayrıntılarını görmek için sorgu şu şekildedir:

Select * from sys.sysusers;

Model Veritabanı

 • Model veritabanı, yeni veritabanlarının oluşturulmasında kullanılan bir şablon veritabanı görevi yapar.
 • Model veritabanının dbid’si 3’tür.
 • Varsayılan olarak, model veritabanın recovery modeli FULL’dür.
 • Model veritabanı yedeklenmelidir.
 • Modeldev ve modellog, model veritabanının mantıksal dosya adlarıdır.
 • Model.mdf (veri dosyası) ve modellog.ldf model veritabanının fiziksel dosyalarıdır.
 • Model veritabanının fiziksel dosya konumunu görmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT name,df.physical_name from model.sys.database_files
MSDB Veritabanı

 • MSDB veritabanı, yedekleme, SQL Server Agent bilgileri, SQL Server İşleri, uyarılar ve benzeri ile ilgili bilgileri depolar.
 • Msdb veritabanının Dbid’si 4’tür.
 • Bir msdb veritabanının kurtarma modeli SIMPLE’dir.
 • Bir msdb veritabanının yedeğini alabiliriz.
 • MSDBData ve MSDBLog, bir msdb veritabanının mantıksal dosya adlarıdır.
 • MSDBData.mdf (veri dosyası) ve MSDBLog.ldf bir msdb veritabanının fiziksel dosyalarıdır.Msdb veritabanının fiziksel dosya konumunu görmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT name,df.physical_name from msdb.sys.database_files
TempDB Veritabanı

 • Geçici tablolar, geçici Saklanan Prosedürler ve sıralama ve benzeri depolamak için geçici tablolar gibi geçici nesneleri depolar.
 • Temp veritabanının dbid değeri 2’dir.
 • Bir geçici veritabanının kurtarma modeli SIMPLE’dir.
 • Bir tempdb’nin yedeğini alamayız.
 • Tempdev ve templog, tempdb’nin mantıksal dosya adlarıdır.
 • Tempdb.mdf (veri dosyası) ve templog.ldf bir tempdb’nin fiziksel dosyalarıdır.Tempdb veritabanının fiziksel dosya konumunu görmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT name,df.physical_name from tempdb.sys.database_files
Resource Veritabanı

 • Bu salt okunur bir veritabanıdır ve kullanıcıdan gizlidir. SQL Server’da bulunan tüm sistem nesnelerini içerir.
 • Resource veritabanının Dbid’si 32767‘dir.
 • Resource veritabanı, bir SQL Server yükseltmesi yaptığınızda yardımcı olur.
 • Fiziksel dosya konumu olarak sql server kurulu olduğunu dizin içerisinde bin klasorunde mssqlsystemresource.mdf ve mssqlsystemresource.ldf adlarıyla görebilirsiniz. Aşağıdaki sorgu ile de dizin bilgisine erişilenebilir.

SELECT
‘ResourceDB’ AS ‘Database Name’, NAME AS [Database File],
filename AS [Database File Location]
FROM
sys.sysaltfiles
WHERE dbid = 32767

Kullanıcı Veritabanıları ise, adı üstünde kullanıcıların oluşturduğu veritabanlarıdır.

Veritabanı yönetimi temelleri 1 isimli konunun sonuna geldik. Serinin devamında görüşmek üzere..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *