SQL’in Veri Tanımlama Lisanı (Data Definition Language (DDL))

By | March 6, 2013

SQL DDL veri tabanında tablo oluşturmak, indeks oluşturmak veya bunların temel yapısında değişiklik yapmak için kullanılan lisandır. Aynı zamanda iki tablo arasında ilişkiler oluşturmak için DDL kullanılır. En önemli DDL deyimleri ;

ƒCREATE TABLE – Veri tabanında yeni bir tablo oluşturur
ALTER TABLE – Bir tabloda değişiklik yapar
ƒDROP TABLE – Veri tabanından bir tabloyu siler
CREATE INDEX – Bir tablo için Index oluşturur. ( Arama anahtarı)
DROP INDEX – Index’i siler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *