Tag Archives: SELECT INTO

SQL Server 2017 – SELECT INTO on FileGroup

By | June 20, 2018

Selamlar, Microsoft, SQL Server 2017 CTP sürümünü bir önceki sürümle karşılaştırıldığı gibi birçok yeni özellik ve geliştirmeyle duyurdu Bu blog yazısında, SELECT INTO deyimi ile FILEGROUP seçeneğinin kullanmayı öğreneceğiz. Veri tabanı uzmanı / yöneticisi olarak, günlük faaliyetlerimizde hepimiz ifadelere başvurduk. Bunu kullanmanın farklı nedenleri olabilir. Bir tablonun tüm verilerini yeni bir tabloya kopyalamak istiyorum Bir tablonun… Read More »

SELECT INTO Kullanimi

By | March 6, 2013

SELECT INTO deyimi daha çok tabloların kopyalarını yapmakta veya bir kümenin kopyasını disk üzerinde oluşturmak için kullanılır. Yapı SELECT kolon_ad(ları) INTO [bir_başka_veritabanı.dbo.]yeni_tablo_adı FROM kaynak Yedekleme amacıyla kopya oluşturma Örneğin Kişiler tablosunda bir takım değişiklikler yapılacaksa önceden Kişiler tablosunun yedeğini almakta yarar vardır. SELECT * INTO Kişiler_yedek FROM Kişiler