Windows Azure Veri Yönetimi

By | May 25, 2015

Uygulamalar veriye ihtiyaç duyar ve farklı türde uygulamalar farklı türde veri gerektirir. Bu yüzden Windows Azure verilerin depolanması ve yönetilmesine yönelik farklı yöntemlere sahiptir.

Windows Azure Virtual Machines ile oluşturulan bir VM içerisinde SQL Server veya diğer bir DBMS (Database Management System )’nin çalıştırılması ( MongoDB,Cassandra ve NoSQL gibi ).Kendi veri tabanı sisteminizi çalıştırmak son derece kolaydır (kendi veri merkezlerinizin yerine geçer) fakat DBMS’nin yönetimini yapmanız gerekir. Bunu daha da kolay bir hale getirmek için Windows Azure yönetim işinin büyük ölçüde sizin adınıza yapıldığı üç farklı veri yönetimi seçeneği sunar.

veriyönetimi3

 

Bu üç seçenekten her biri farklı bir ihtiyacı karşılar:

1) ilişkisel depolama

2) Potansiyel olarak büyük miktarlarda basit olarak yazılmış verilere hızlı erişim

3) Yapılandırılmamış ikili depolama.

Üç durumda da veriler, yüksek kullanılabilirlik sağlamak için otomatik olarak Windows Azure veri merkezinde yer alan üç farklı bilgisayarda çoğaltılır. Üç seçenekten her birinin Windows Azure uygulamaları tarafından veya kurum içi veri merkeziniz, dizüstü bilgisayarınız veya telefonunuz gibi başka yerlerde çalışan uygulamalar tarafından erişilebilir olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ve nasıl uygularsanız uygulayın Windows Azure veri yönetimi hizmetlerine kullanıma göre ücret ödersiniz. Ödeyeceğiniz ücrette depolanan veriler için gigabayt başına aylık ödeme de bulunur.

SQL Database

Windows Azure ilişkisel depolama için SQL Database‘i sağlar. Eski adı SQL Azure olan SQL Database bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi için gereken tüm önemli özellikleri sunar. Buna atomik işlemler, verilere birden çok kullanıcı tarafından eş zamanlı erişim ve veri bütünlüğü, ANSI SQL sorguları ve bilinen bir programlama aracı da dahildir. SQL Server gibi, SQL Database’e de Entity Framework, ADO.NET, JDBC ve diğer bilinen veri erişimi teknolojileri ile erişilebilir. Ayrıca T­‐SQL dilinin büyük bir kısmı ve SQL Server Management Studio gibi SQL Server araçları da desteklenir. SQL Server (veya bir başka ilişkisel veri tabanı) kullanımını bilen herhangi birisi için SQL Database’in de kullanımı basittir.

Fakat SQL Database sadece bulut içerisindeki bir DBMS değil bir PaaS hizmetidir. Halen daha verilerinizi ve verilerinize kimin eriştiğini siz kontrol edersiniz fakat SQL Database, donanım altyapısını yönetmek ve veri tabanını ve işletim sistemini güncel tutmak gibi yönetim işlerinin büyük kısmını sizin adınıza yapar. SQL Database ayrıca verileri birden çok sunucuya dağıtan federasyon seçeneği de sunmaktadır. Bu seçenek çok büyük verilerle çalışan veya daha iyi performans için veriye erişim taleplerini birden çok sunucu arasında dağıtması gereken uygulamalar için yararlıdır.

Bulut dışında çalışan uygulamalar da bu hizmeti kullanabilir fakat bu konuyla ilişkili daha birçok senaryo vardır. Örneğin SQL Database üzerinde saklanan verilere masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayarlar ve telefon gibi farklı istemci sistemlerinden erişilebilir. Çoğaltma sayesinde dahili olarak yüksek kullanılabilirlik sağladığı için SQL Database aksama sürelerini azaltmaya da yardımcı olur.

Tables

Diyelim ki, yazılı verilere hızlı erişim gerektiren bir Windows Azure uygulaması oluşturmak istiyorsunuz ve diyelim ki bu veriler büyük boyutlarda fakat bu veriler üzerinde karmaşık SQL sorgularının yapılması gerekmiyor. Örneğin her bir kullanıcının müşteri profili bilgilerini saklayacak bir tüketici uygulaması hazırladığınızı varsayalım. Uygulamanız çok popüler olacak bu yüzden büyük ölçekte veriye izin vermeniz gerekecek fakat bu veriler saklamakta ve basit yöntemlerle geri çağırtmaktan daha fazla bir şey yapmayacaksınız. Bu da tam Windows Azure Tables’ın kullanılabileceği bir alandır.
İsmi sizi şaşırtmasın bu teknoloji ilişkisel depolama sunmuyor. (aslında anahtar/değer depolama olarak adlandırılan bir NoSQL yaklaşımıdır). Buna karşın Windows Azure Tables, dize, bilgi ve tarihler gibi bir uygulamanın çeşitli türlerdeki özellikleri saklamasına izin veriyor. Uygulama da grupla ilişkili özgün bir anahtar sunarak o grubun özelliklerini elde edebiliyor. Birleştirme gibi karmaşık işlemler desteklenmese de tablolar yazılı verilere hızlı erişim sağlıyor. Aynı zamanda son derece ölçeklendirilebilirdir ve tek bir tablo bir terabayt kadar veriyi tutabiliyor. Basitliğine ilave olarak tabloların kullanımı SQL Database’in ilişkisel depolamasını kullanmaktan daha da ucuz.

Bloblar

Veri yönetimi için üçüncü seçenek yapılandırılmamış ikili verilerin depolanması için tasarlanmış olan Windows Azure Blobs’tur. Tables gibi Blobs da pahalı olmayan depolama sağlar ve tek bir blob bir terabayt büyüklüğünde olabilir. Örneğin videolar veya yedekleme verileri veya diğer ikili bilgileri saklayan bir uygulama basit ve ucuz depolama için Blobs’u kullanabilir. Windows Azure uygulamaları ayrıca Windows Azure sürücülerini de kullanabilir ve bu sayede Blobs bir Windows Azure örneği üzerine takılmış olan Windows dosya sistemi için kalıcı depolama sağlar. Uygulama sıradan Windows belgelerini görür fakat içerikleri gerçekte bir blob içerisinde saklanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *