Programlama Ogreniyorum – TextBox Nedir Ozellikleri nelerdir ?

By | March 6, 2013

Programlama dilleri kullanıcıdan alınan verilerin yine kullanıcın koyduğu kurallar üzerinde verileri işleyerek kullanıcın istediği sonuçları çıkaran komutlar bütünüdür. Bu tanımda en önemli işlem kullanıcıdan veri ve kuralları almaktır. Bu işlemleri Microsoft Visual C#’da birçok nesne ile gerçekleştirebilirsiniz ama textbox nesnesi kadar hiçbiri bu amaca hizmet edemez.

TextBox Özellikleri ;

1. Name
Sadece seçilen nesneye ait olan başka hiçbir textbox ve nesneye ait olmayan özelliktir. Programın kod içerisinde kod yazma aşamasında
textbox nesnemizin işlenmesi özelliklerinin değiştirilmesi ve programlanmasını sağlayan özelliğidir.

2. Enabled
Textbox nesnesine kullanıcı tarafından erişilip erişilemeyeceğini ayarladığı özelliktir. False değeri aldığında textbox nesnemizi in-aktif duruma geçer, rengi mat bir görüntü alır ve üzerinde tanımladığımız hiçbir kod çalışmaz. Böylece textbox nesnesmizin geçici olarak erişim engellenmiş olur. Tekrar erişimin sağlanması için bu özelliğin true yapılması gerekmektedir.

3. Maxlenght
Kullanıcının textbox nesnesi içerisine istediğimiz sayıda karakter girmesini sağlayacağımız özelliktir. Program tasarım aşamasındayken properties penceresinden veya kod ile bu özelliğe verilecek sayı değerince karakter kullanıcı tarafından textbox nesnemiz içerisine girilir. Fazlası girilmeye çalışıldığında Microsoft Visual C# buna izin vermez. Bu özellik olmasaydı bu işlemi textbox nesnemizin TextChanged özelliğine if şart deyimleri ile karakter sayılarını tutup girişleri engellememiz lazımdı.

4. Textalign
Textbox nesnemiz içerisine girilen metinlerin textbox nesnemiz içerisinde sağa dayalı, sola dayalı veya merkezde olmasını
ayarladığımız özelliktir. Bu özelliğe para hesapları (right), normal girişler (left), başlık girişleri (center) gibi çalışmalarda kullanabiliriz.

5. Multiline
Textbox nesnemiz formumuz üzerinde yaratıldığında default olarak tek satıra giriş yapmamıza izin verir çok satırda giriş yapmamıza izin vermez. Textbox nesnemizi çok satırlı giriş yapmamızı sağlamak için Multiline özelliğimizin true yapılması gerekmektedir.

6. Text
Textbox nesnemiz içersisine bilgi girişi ve girilen bilgileri programa almak için kullanılan özelliktir. Çalıştığımız textbox nesnemizin içerisine girilmiş olan metinlerin Microsoft Visual C# derleyicisi tarafından işlenebilmesi için derleyiciye alınabilmesi için bu özellik kullanılır. Ayrıca bu özellik ile kullanıcın textbox nesnemiz içerisine ne için nasıl bilgi gireceğine dair açıklama bilgileri de girebiliriz.

7. Visible
Textbox nesnemizin form üzerinde görünüp görünmemesi ayarladığımız özelliğidir. Textbox nesnemiz form üzerinde yaratıldığında Visible özelliği true değerinde gelir. Belirli şartlar yerine geldiğinde textbox nesnemizin gözükmemesini yine bu özelliğimizin değerini false yaparak sağlarız.

8. ReadOnly
Textbox nesnemizden sadece bilgi okuma işinin yapılmasına olanak sağlayan üzerinden kullanıcı tarafından hiçbir değişiklik yapılmasına olanak vermeyen özelliktir. True ve False olmak üzere iki adet değer alır. Textbox nesnemiz oluşturulduğunda özelliğimizin default değeri false olarak gelir. Eğer biz bu özelliği aktif hale getirmek istersek değerine true haline getirmemiz gerekmektedir. Enabled özelliğine benzemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *