Tag Archives: SQL Server 2012 ile Gelen Yeni T-SQL Fonksiyonları

SQL Server 2012 ile Gelen Yeni T-SQL Fonksiyonları – 1

By | April 25, 2013

CONCAT Fonksiyonu ile Metinleri Ulamak CONCAT fonksiyonu, SQL Server 2012 ile gelen bir fonksiyon olup, String ifadeleri uç uca eklemede + operatörüne göre bazı avantajlar sağlamaktadır. Örneğin, tip dönüşümlerine gerek duymaz ve NULL bir değer ulamaya katıldığında boşluk olarak eklenir. Bütün sonucu NULL haline getirmesine müsade edilmez. MySQL veritabanı yönetim sistemindeki CONCAT fonkisyonuna çok benzer.… Read More »